Scroll Top

Gjenbruk av materialer

Selv om en bygning må rives, så betyr jo ikke det at alle materialene må kastes! Sammen med Veidekke arbeider vi nå med å se på muligheter for å gjenbruke noe av den eksisterende bygningsmassen i et stort bolig/næringsprosjekt vi arbeider med på Helsfyr.

Mye av bygningsmassen består av industribygg av god kvalitet fra 1960-tallet, hovedsakelig bygget i betong og med teglfasader. Flotte teglfasader som er murt opp med sementmørtel, vil kunne sages i passende biter som bearbeides til fasademoduler, før det brukes på nytt som fasadekledning på samme tomt, men på nye bygg. Flatene kan også brukes som elementer i dekkene på uteområdene, slik som tegldekkene inne på Fyrstikktorget. Betongelementer vil man for eksempel forsøke å gjenbruke i P-kjeller.Gjennom søk i gamle byggetegninger, registreringerg ved selektiv riving, håper vi å kunne gjenbruke teglvegger, stål- og betongprodukter i det nye prosjektet som planlegges ved Fyrstikktorget.

Sirkulær økonomi og gjenbruk av bygningsmaterialer krever endringer i flere ledd av et byggeprosjekt, men disse endringene begynner gradvis å komme. Byggenæringen utgjør en betydelig andel av råvareuttaket i verden, og dette ønsker vi å gjøre noe med!