Scroll Top

Farger!

Farger er i tiden, noe vi i Enerhaugen er glade for! Forskning viser at mennesker trenger farger for å trives, og det er jo nettopp det vi ønsker for de bygde miljøene vi skaper. Samtidig er fargesetting en kompleks og utfordrende jobb, særlig ute. Selv om vi som kontor har mye erfaring med fargesetting er det et mål for oss å holde oss oppdaterte, og ønske ny kunnskap velkommen.

Både Astri og Annette hos oss har vært på kurs i Praktisk fargesetting av samtidsarkitektur, i regi av Dagny Fargestudio og NCS – Norwegian Colour Senter.

Kurset tok blant annet for seg fargetrender og -historie og fargepsykologi. Det ble også plass til teoretisk fargelære og innføring i NCS-systemet, et svært nyttig verktøy for alle som jobber med farger.

Det viktigste var likevel den praktiske delen. Hvordan bygge opp en fargepalett for en bygningsfasade? Hvordan påvirker dagslys fargene? Hvorfor ser fargen annerledes ut på avstand, og hvordan påvirker fargene hverandre?

Som arkitekter former vi andres omgivelser. Byggene vi tegner står alltid i en sammenheng, om det er en tett kvartalsstruktur i Oslo indreby eller i en skog på Sørlandet. Bruk av farger og materialer er med på å understreke denne sammenhengen, enten vi ønsker å skape en kontrast til det eksisterende eller legge oss mer tett opp til bygningene rundt. Når vi jobber med rehabilitering eller transformasjon av eldre bygningsmasse er både fargelære og fargehistorie viktig. I prosjektet vårt Kampengata 18 bruker vi tradisjonelle farger på nye og moderne boliger. Slik skapes et harmonisk og helhetlig bybilde.

Vi tar med oss ny kunnskap videre – og gleder oss til å dykke enda dypere inn i fargenes verden.