Ukategorisert

02 mai: Bystyret i Oslo vedtar detaljregulering for Grønvollkvartalet

Bystyret i Oslo godkjenner reguleringsplanen for Grønvollkvartalet. Nordr kan nå realisere 400 nye miljøriktige og fremtidsrettede boliger i et nytt nabolag på Helsfyr.

Enerhaugen Arkitektkontor har vært reguleringsarkitekt og bistått Nordrs forslag til reguleringsplan for Grønvollkvartalet. Når det nå endelig er vedtatt, kan Enerhaugen Arkitektkontor fortsette arbeidet med dette omfattende prosjektet og skape et helhetlig, levende nabolag på Helsfyr.

Prosjektet ligger meget sentralt på Helsfyr, med Fyrstikktorget som nærmeste nabo og består av ca 400 boliger, barnehage og omkring 2000 kvadratmeter med butikk- og kontorareal. Det skal etableres et nærmiljølokale til beste for nabolaget, og det legges vekt på å få til spennende og utadrettet virksomhet for å skape nytt liv i området.

Nordr ønsker at prosjektet skal få en tydelig og litt annerledes profil med felles takterrasser for dyrking av mat, broer mellom bygg på takplan, og BREEAM miljøsertifisering. Vi ser frem til å bistå Nordr videre i dette arbeidet.

12 sep: Farger!

Farger er i tiden, noe vi i Enerhaugen er glade for! Forskning viser at mennesker trenger farger for å trives, og det er jo nettopp det vi ønsker for de bygde miljøene vi skaper. Samtidig er fargesetting en kompleks og utfordrende jobb, særlig ute. Selv om vi som kontor har mye erfaring med fargesetting er det et mål for oss å holde oss oppdaterte, og ønske ny kunnskap velkommen.

Både Astri og Annette hos oss har vært på kurs i Praktisk fargesetting av samtidsarkitektur, i regi av Dagny Fargestudio og NCS – Norwegian Colour Senter.

Kurset tok blant annet for seg fargetrender og -historie og fargepsykologi. Det ble også plass til teoretisk fargelære og innføring i NCS-systemet, et svært nyttig verktøy for alle som jobber med farger.

Det viktigste var likevel den praktiske delen. Hvordan bygge opp en fargepalett for en bygningsfasade? Hvordan påvirker dagslys fargene? Hvorfor ser fargen annerledes ut på avstand, og hvordan påvirker fargene hverandre?

Som arkitekter former vi andres omgivelser. Byggene vi tegner står alltid i en sammenheng, om det er en tett kvartalsstruktur i Oslo indreby eller i en skog på Sørlandet. Bruk av farger og materialer er med på å understreke denne sammenhengen, enten vi ønsker å skape en kontrast til det eksisterende eller legge oss mer tett opp til bygningene rundt. Når vi jobber med rehabilitering eller transformasjon av eldre bygningsmasse er både fargelære og fargehistorie viktig. I prosjektet vårt Kampengata 18 bruker vi tradisjonelle farger på nye og moderne boliger. Slik skapes et harmonisk og helhetlig bybilde.

Vi tar med oss ny kunnskap videre – og gleder oss til å dykke enda dypere inn i fargenes verden.