Scroll Top

Grønvoldkvartalet

Kontoret arbeider med et spennende prosjekt på Helsfyr: Grønvoldkvartalet. Tomten til Veidekke Eiendom/Oslo Arena og to nabotomer danner et storkvartal, med delt infrastruktur. I en workshop/prosessavklaringsmøte hos Plan og Bygningsetaten utforsket vi ulike alternativ rundt et slik storkvatal. Vi tok i bruk 3D printeren og utarbeidet en fleksibel modell der deler kunne byttes ut, slik at man fysisk kunne se de alternativene vi diskuterte. En 3D printet modell trenger på ingen måte være en ferdigmodell, men blir et fleksibelt og godt diskusjonsverktøy om det brukes riktig.