Astri Bang

08 mai: Stort boligprosjekt i Nittedal

Vi jobber med et større boligprosjekt i Nittedal. Det skal bygges ca. 200 leiligheter, fordelt på syv bygninger. Bygningene følger det kuperte terrenget, og det opparbeides flere gode utearealer mellom og rundt husene. Noen av leilighetene er små toroms, mens andre er større familieleiligheter på godt over 100kvm. For å skape variasjon mellom de syv blokkene får alle sin egen materialpalett. Noen av bygningene strekker seg over syv etasjer, men på grunn av det skrå terrenget blir både deler av første etasje og tredje etasje begge på bakkeplan. Logistikken blir noe utfordrende, men det er fint å se et prosjekt hvor terrenget blir godt integrert i prosjektet.

Det skal også bygges en underjordisk garasje som skal romme parkeringsplasser til alle de syv byggene, samt rekkehusene som kommer senere i prosjektet.

Dette har vært et stort prosjekt som er spennende å jobbe med for kontoret. Det er over 30 ulike leilighetstyper, og disse plassert på de syv forskjellige bygningene, sammen med den store underjordiske parkeringskjelleren, har vært utfordrende og lærerikt. Arkitektene og BIM-teknikerne har jobbet mye med å utarbeide en modell som både fungerer godt for hvert enkelt bygg, og som også kan gi det riktige helhetlige bildet i en samlet modell.

Prosjektet er nå ute på anbud, og vi gleder oss til å se hvordan det utvikler seg før byggestart, som forhåpentligvis blir i løpet av 2018.

30 apr: Nye medarbeidere

De har allerede rukket å jobbe her en stund nå, men vi vil gjerne presentere det siste tilskuddet til vår arbeidsstab. Fra venstre er det Josefine Hauknes, Lena Johansson, Annette Hellesøy Simonsen, Bjørg Agasøster og David Schumm. Bjørg begynte hos oss allerede i februar, mens de andre fire startet rett etter påske. Det hjelper på vår travle hverdag med noen flittige og flinke nye medarbeidere. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. 🙂

25 aug: Åpning av Haugen skole

Endelig åpning av nye Haugen Skole! Vi har jobbet med prosjektet fra planleggingsfasen i 2011 til ferdig bygg. Det har vært et komplekst og utfordrende prosjekt med rehabilitering av hovedbygget, gymbygget og grendeskolen, samt ett nybygg. Fasadene og innvendig romstruktur i eksisterende bygg er vernet og bevart. Resultatet etter oppgraderingen er mer dagslys inn i lokalene, flere tverrforbindelser, bedre lesbarhet og orienteringsmulighet.

Til skolestart i år sto hele skolen ferdig, og åpningen ble besøkt av både ordfører Marianne Borgen og byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl.

Vi ønsker ansatte og elever lykke til i de nye og oppgraderte lokalene.

http://groruddalen.no/kultur/storfin-apning-av-haugen-skole/19.23277