Bjørg Agasøster

13 feb: Fossilfri byggeplass på Nordseter skole

Denne uken var Oslo kommune sine Klimapiloter på befaring på rehabiliteringsprosjektet vårt, Nordseter skole. Skolen er bygget i 1968, og er i dag under totalrehabilitering. Nordseter skole er undervisningsbygg sitt første prosjekt hvor det er stilt krav om fossilfri byggeplass. At byggeplassen er fossilfri betyr at tradisjonelle dieseldrevne maskiner hovedsakelig er erstattet med anleggsmaskiner på biodrivstoff, som gravemaskiner, boreriggen til etablering av brønner til varmepumpen, samt fasadelifter.

Nordseter skole er det første skolerehabiliteringsprosjektet i Oslo som bruker en påhengsfasade. Det blir solceller både i fasaden og på taket. Solcellene kobles fortløpende slik at de også kan levere strøm til byggeplassen. Prosjektet har som mål å oppnå passivhusnivå.

Les mer om Klimapilotene sitt besøk her:

https://www.mynewsdesk.com/no/undervisningsbygg/news/skal-promotere-fossilfri-byggeplass-358242?fbclid=IwAR24VNgr9IidZiGvNWfJLZ8fTPloWQ9Du0no_KdZYq_zXbgvZ-WhNZMb5sI

11 des: Workshop på kontoret

I dag arrangerte vi en felles workshop på kontoret. Vi er med i en spennende konkurranse over jul og da mener vi det er viktig at kontoret som helhet deltar. Dette gir flere et eierskap til konkurransen enn kun konkurranseteamet, og bidraget vårt blir sterkere og mer gjennomarbeidet med innspill fra flere.

Før en slik workshop pleier prosjektteamet å holde en kort presentasjon om området og formålet med workshopen. Da blir hele kontoret bedre kjent med prosjektet, og det er lettere å sette i gang på workshopdagen.
Vi har gjennomført flere slike workshoper i høst, og ser at dette virker svært positivt på prosjektene våre. En workshop bidrar til gode faglige diskusjoner og at flere aspekter belyses. I tillegg er det veldig gøy!

Vi ser frem til mer av dette i 2019.

09 nov: Omvisning på Kampen

Denne uken ble hele kontoret med på omvisning på kampen. Robert og Birger, to av de som startet kontoret, har gjort mye arbeid i dette området. Robert bor der fortsatt og er svært aktiv i lokalmiljøet. På 70 tallet ble ikke alltid de eldre bygnignsmiljøene verdsatt, og det foregikk et rivingshyseri over hele Oslo. Planene for Kampen var nemlig ganske så deprimerende, men Robert og Birger var drivende i å snu lite bevaringsvennlige planer for Kampen, og fikk sammen med lokale ildsjeler utviklet en ny bevaringsplan i 1982.Vi besøkte flere prosjekter som kontoret hadde arbeidet med – blant annet Robert sitt hjem! Omvisningen ble avsluttet med middag på Kampen Bistro, som ligger i 2.etg på Kampen Bydelshus – et viktig prosjekt i Enerhaugen sin historie.

01 nov: Ny barnehage og bydelshus i gamle Sophies Minde

Enerhaugen Arkitektkontor har inngått kontrakt med Omsorgsbygg Oslo KF for rehabilitering av Sophies Minde i Oslo. Det verneverdige hovedbygget på ca. 12.000 m2 skal transformeres til en moderne barnehage og et nytt bydelshus for Bydel Grünerløkka med blant annet helsetjenester for bydelen.

Hensikten med prosjektet er å skape et aktivt knutepunkt i lokalmiljøet, i en bygning som i mange år har fremstått lukket og utilgjengelig. Ambisjonen er at prosjektet skal bli et byøkologisk forbildeprosjekt og bli klassifisert til Breeam – Very Good.  Målet er å etablere en barnehage med inntil 29 avdelinger, samt et bydelshus med 185 administrative arbeidsplasser og helsetjenester for Bydel Grünerløkka. Til prosjektet hører også den historiske Villa Sorgenfri. Bygget er i dag i svært dårlig forfatning og krever en omfattende rehabilitering slik at også dette kan tas i bruk til bydelsformål.

Prosjektet omfatter også komplett opparbeiding av uteområdene. Arealene skal i hovedsak benyttes som lekeareal til barnehagen, men det er stort fokus på å gjøre anlegget åpent og tilgjengelig for allmenheten.

Sophies Minde ligger rett nord for Carl Berners plass i Oslo. Hovedbygget er en del av et samlet kulturmiljø og er regulert til Spesialområde (Bevaring). Den nåværende bebyggelsen er oppført og ombygget i flere trinn. Det første var Nationalbryggeriet, som sto ferdig i 1900. Bryggeriet gikk konkurs like etter åpningen og bygget har siden blant annet vært ramme for Sophies Minde Ortopediske Hospital, som det fortsatt har navn etter.

Prosjekteringsoppdrager er vunnet etter anbudskonkurranse i samarbeid med WSP Engineering, Grindaker Landskapsarkitekter, Ingenia, ÅF Engineering og Brekke & Strand Akustikk. Siden kontraktsinngåelse i juni -18 har prosjektteamet arbeidet med et konsept som både ivaretar byggets kulturhistoriske verdi og som blir et grønt og fremtidsrettet tilskudd til bydelen.

19 okt: Å ha tariff er et samfunnsansvar!

Vår daglige leder, Bente Nygård, ble intervjuet i arkitektnytt angående tariffavtalen mellom arkitektbedriftene i Norge og Afag.  Tall fra Arkitektbedriftene viser at det bare er 70 arkitektbedrifter i Norge som har en tilknytning til denne. Enerhaugen arkitektkontor har «alltid» vært knyttet til denne avtalen. Avtalen bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i arbeidsforholdene. Bente forklarer hvordan det ikke bare handler om lønn, men at det også handler om å se verdien av å stå sammen om å løse oppgaver, kontra det å være en samling enkeltindivider.

– De ansatte er, i tillegg til kundene, vår aller viktigste ressurs, og etterutdanning er helt avgjørende for å være konkurransedyktige i markedet,  forteller Bente i intervjuet. Tariffavtalen gir ansette rett til minimum 30 timers kompetanseheving og/eller etterutdanning, og dette er noe vi i Enerhaugen benytter oss av.

Når man er  tilknyttet en tariffavtale, bindes man av årlige, sentrale forhandlinger mellom avtalepartene, det vil si arbeidstaker- og arbeidsgiverorgansiasjonene. Vi i Enerhaugen har en tillitsvalgt som fungerer som mellomledd mellom ledelse og de ansatte. Dette gir gode rammer rundt samarbeidet og en kontinuitet med jevnlige møter og jevnlige samarbeidsoppgaver, og det slår positivt ut dersom det skulle være konflikter eller vanskelige oppgaver vi står overfor, forklarer Bente i intervjuet.

Du kan lese hele intervjuet her: https://www.arkitektnytt.no/nyheter/a-ha-tariff-er-et-samfunnsansvar

 

 

 

 

10 okt: Prosjektet vårt Kvernstua ute for salg!

Prosjektet vårt Kvernstua i Nittedal ligger nå ute for salg! Første byggetrinn består av fire av de totalt syv bygningene. De 104 leiligheten som nå ligger ute for salg varierer fra 40-130 m2.

Tomten er utrolig vakker, og hele bebyggelsen er omkranset av en bekk. Boligene har gode utsikt og lysforhold. Er du glad i friluft og vintersport kan dette prosjektet også friste med egen smørebod!

Les mer om prosjektet på https://www.kvernstua.no/

 

 

12 sep: Farger!

Farger er i tiden, noe vi i Enerhaugen er glade for! Forskning viser at mennesker trenger farger for å trives, og det er jo nettopp det vi ønsker for de bygde miljøene vi skaper. Samtidig er fargesetting en kompleks og utfordrende jobb, særlig ute. Selv om vi som kontor har mye erfaring med fargesetting er det et mål for oss å holde oss oppdaterte, og ønske ny kunnskap velkommen.

Både Astri og Annette hos oss har vært på kurs i Praktisk fargesetting av samtidsarkitektur, i regi av Dagny Fargestudio og NCS – Norwegian Colour Senter.

Kurset tok blant annet for seg fargetrender og -historie og fargepsykologi. Det ble også plass til teoretisk fargelære og innføring i NCS-systemet, et svært nyttig verktøy for alle som jobber med farger.

Det viktigste var likevel den praktiske delen. Hvordan bygge opp en fargepalett for en bygningsfasade? Hvordan påvirker dagslys fargene? Hvorfor ser fargen annerledes ut på avstand, og hvordan påvirker fargene hverandre?

Som arkitekter former vi andres omgivelser. Byggene vi tegner står alltid i en sammenheng, om det er en tett kvartalsstruktur i Oslo indreby eller i en skog på Sørlandet. Bruk av farger og materialer er med på å understreke denne sammenhengen, enten vi ønsker å skape en kontrast til det eksisterende eller legge oss mer tett opp til bygningene rundt. Når vi jobber med rehabilitering eller transformasjon av eldre bygningsmasse er både fargelære og fargehistorie viktig. I prosjektet vårt Kampengata 18 bruker vi tradisjonelle farger på nye og moderne boliger. Slik skapes et harmonisk og helhetlig bybilde.

Vi tar med oss ny kunnskap videre – og gleder oss til å dykke enda dypere inn i fargenes verden.

23 aug: Gjenbruk av materialer

Selv om en bygning må rives, så betyr jo ikke det at alle materialene må kastes! Sammen med Veidekke arbeider vi nå med å se på muligheter for å gjenbruke noe av den eksisterende bygningsmassen i et stort bolig/næringsprosjekt vi arbeider med på Helsfyr.

Mye av bygningsmassen består av industribygg av god kvalitet fra 1960-tallet, hovedsakelig bygget i betong og med teglfasader. Flotte teglfasader som er murt opp med sementmørtel, vil kunne sages i passende biter som bearbeides til fasademoduler, før det brukes på nytt som fasadekledning på samme tomt, men på nye bygg. Flatene kan også brukes som elementer i dekkene på uteområdene, slik som tegldekkene inne på Fyrstikktorget. Betongelementer vil man for eksempel forsøke å gjenbruke i P-kjeller.Gjennom søk i gamle byggetegninger, registreringerg ved selektiv riving, håper vi å kunne gjenbruke teglvegger, stål- og betongprodukter i det nye prosjektet som planlegges ved Fyrstikktorget.

Sirkulær økonomi og gjenbruk av bygningsmaterialer krever endringer i flere ledd av et byggeprosjekt, men disse endringene begynner gradvis å komme. Byggenæringen utgjør en betydelig andel av råvareuttaket i verden, og dette ønsker vi å gjøre noe med!

30 mai: Grønvoldkvartalet

Kontoret arbeider med et spennende prosjekt på Helsfyr: Grønvoldkvartalet. Tomten til Veidekke Eiendom/Oslo Arena og to nabotomer danner et storkvartal, med delt infrastruktur. I en workshop/prosessavklaringsmøte hos Plan og Bygningsetaten utforsket vi ulike alternativ rundt et slik storkvatal. Vi tok i bruk 3D printeren og utarbeidet en fleksibel modell der deler kunne byttes ut, slik at man fysisk kunne se de alternativene vi diskuterte. En 3D printet modell trenger på ingen måte være en ferdigmodell, men blir et fleksibelt og godt diskusjonsverktøy om det brukes riktig.